ONZE KRACHT

Om Holland kinderopvang te realiseren spannen wij ons in om:

• Ons in te leven en kennis te nemen van de thuissituatie. Hierdoor kunnen wij flexibeler inspelen op de behoeften van de kinderen en de ouders. Communicatie is voor ons belangrijk. We creëren ruimte voor vragen en opmerkingen van ouders en informeren betrokkenen voor wat betreft ontwikkelingen. Dit gebeurt zowel formeel als informeel.

• De medewerkers (bij) te scholen op pedagogische ontwikkelingen en te laten werken volgens onze uitgangspunten van mededogen, eerlijk & open en correcte omgangsvormen. Vakkrachten met eigen specialisme ondersteunen daar waar nodig. Onze pedagogisch medewerkers werken en reflecteren op hun eigen handelen. Bij het realiseren van beleidstukken betrekken we onze medewerkers.

• Vanuit de kinderen te kijken naar het aanbod dat we leveren. Pedagogische uitgangspunten die het kind centraal stellen vormen onze leidraad. Verder hebben we een Kinderraad als adviesorgaan

• Een proeverij van activiteiten aan te bieden (gegeven door vakkrachten), waardoor de kinderen gestimuleerd worden om grenzen op te zoeken, kansen te benutten, kwaliteiten te ontdekken.

• Om deze activiteiten op welke plek dan ook aan te kunnen bieden. Mede door onze samenwerking met diverse externe instanties is dit mogelijk.

• Een warme maaltijd op De Appelboom en De Peppelmet verse ingrediënten. Op De Kastanje verzorgt Holland Kinderopvang de overblijf professioneel, waarbij de ouders hun kind(eren) van een gezonde lunch voorzien.

• Een soepele overgang naar nieuwe situaties te creëren. Bijvoorbeeld door op kinderen driejarige leeftijd al in andere ruimtes te laten spelen en voorbereidende activiteiten te laten doen voor een soepele overgang naar de basisschool

• De kleinschaligheid van ons familiebedrijf hoog in het vaandel te houden. Zo bieden wij met bekende medewerkers rust en zekerheid voor de kinderen, een knusse gezellige sfeer en is er veel aandacht voor de kinderen.

NIEUWS

NIEUWS

Lees hier het allerlaatste nieuws over de locaties en alle activiteiten!

ONZE KRACHT

ONZE KRACHT